Tin tiêu điểm

Hướng dẫn báo cáo Quỹ Khuyến học

Hướng dẫn báo cáo Quỹ Khuyến học tỉnh An Giang

Thông báo kết quả xét cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II ...

Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học An Giang đã xét, cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II (2019-2020) cho học sinh, sinh viên tỉnh An Giang.

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy về thực hiện kết ...

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang năm 2019

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang năm 2019

Tài trợ - Học bổng
Văn bản mới
Mô hình - Gương sáng

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020

Thư viện Hình ảnh