Tin tiêu điểm

Thông báo học bổng Thắp sáng niềm tin năm 2019

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin được thành lập năm 2007 bởi tâm huyết và tấm lòng hảo tâm của Tập thể CBCNV Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), tiếp theo là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ...

Quyết định 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng XHHT tỉnh ...

Ngày 17 tháng 4 năm 2019 UBND tỉnh An Giang đã ban hành QĐ số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng XHHT tỉnh An Giang năm 2019.

Thông báo nhận học bổng XSKT An Giang đợt 2 năm học 2018-2019

Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo cho học sinh -sinh viên các trường trung cấp, Cao đẳng và đại học của tỉnh An Giang nhận học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2018-2019

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NĂM 2019 VÀ HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN ...

Mục tiêu tuyên truyền của Hội năm 2019 và hướng tới năm 2020 là tiếp tục quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (trong khi chờ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW);

Tài trợ - Học bổng
Văn bản mới
Mô hình - Gương sáng

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020

Thư viện Hình ảnh