tài trợ - học bổng

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho Sinh viên Khiếm Khuyết Tay-Chân trường Đại học An Giang.
[ Cập nhật vào ngày (14/05/2018) ] - [ Số lần xem: 420 ]

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho Sinh viên Khiếm Khuyết Tay-Chân trường Đại học An Giang đợt 2 năm học 2017-2018.


Mời xem tệp đính kèm
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết