tài trợ - học bổng

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho Sinh viên Khiếm Khuyết Tay-Chân đợt 2 năm học 2017-2018.
[ Cập nhật vào ngày (14/05/2018) ] - [ Số lần xem: 422 ]

Quyết định cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho Sinh viên Khiếm Khuyết Tay-Chân đợt 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên các trường Đại học - Cao Đẳng - Trung cấp nghề.


Mời xem tệp đính kèm
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết