tài trợ - học bổng

Kết quả xét đơn của sinh viên ngoài tỉnh xin cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2018) ] - [ Số lần xem: 1592 ]

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh An Giang ban hành thông báo số 138/TB-HKH về việc thông báo kết quả sinh viên đại học ngoài tỉnh nộp đơn xin cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019.


Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh An Giang ban hành thông báo số 138/TB-HKH về việc thông báo kết quả sinh viên đại học ngoài tỉnh nộp đơn xin cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019.

Theo thông báo, HKH đã nhận được 29 hồ sơ xin cấp học bổng Khuyến học; 40 hồ sơ xin cấp học bổng Khuyến tài; 43 hồ sơ xin tái cấp (có 6 hồ sơ chưa gửi báo cáo kết quả học lực)...

Xin mời xem file đính kèm.
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết