tài trợ - học bổng

Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến tài Doãn Tới năm học 2019-2020
[ Cập nhật vào ngày (13/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1285 ]

Căn cứ công văn số 101/PA-HKH ngày 25 tháng 9 măm 2019 về phương án triển khai Quỹ học bổng Khuyến tài Doãn Tới được ký kết giữa Thường trực Hội Khuyến học tỉnh An Giang và Ông, Bà Doãn Tới, Hội Khuyến học tỉnh thông báo việc xét cấp học bổng Khuyến tài Doãn Tới – An Giang từ năm học 2019-2020


a) Đối tượng: Sinh viên đại học có gia đình cha mẹ thường trú ở An Giang, đang học tại các trường, cơ sở đào tạo công lập trong và ngoài tỉnh, có ý thức phấn đấu vượt khó và đạt được kết quả học tập, rèn luyện Giỏi, xuất sắc.

b) Điều kiện cụ thể:

b1) Cấp mới: Chỉ xét cho sinh viên năm thứ nhất chưa nhận được học bổng nào khác và đảm bảo đạt một trong các điều kiện dưới đây (xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới):

+ Học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh Giỏi cấp quốc gia về văn hóa (nhất, nhì, ba) được tuyển thẳng vào các trường Đại học công lập trong và ngoài tỉnh.

+ Học sinh đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học của trường, cơ sở đào tạo công lập;

+ Đạt tổng số điểm tuyển sinh 3 môn (không tính điểm ưu tiên và nhân hệ số), đạt từ 22 điểm trở lên và đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 2 năm cuối cấp THPT (lớp 11 và lớp 12);

+ Nếu cơ sở đào tạo xét tuyển thì sinh viên phải đạt danh hiệu Học sinh Giỏi cả 3 năm học cấp THPT và có tổng điểm của 3 môn thi TNPT quốc gia thuộc ngành đào tạo từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và nhân hệ số).

Phụ chú:

+ Xét ưu tiên theo kết quả kỳ thi (lấy từ cao đến thấp);

+ Nếu đồng điểm thì ưu tiên đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ.

Học bổng khuyến tài Doãn Tới – An Giang sẽ được duy trì trong suốt quá trình học đại học, nếu sinh viên đảm bảo điều kiện tái cấp được quy định dưới đây.

b2) Tái cấp:

Lấy kết quả học tập, rèn luyện năm học trước để xét tái cấp. Sinh viên được tái cấp phải đạt kết quả học tập từ loại Giỏi trở lên và rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

Sinh viên không giữ được thành tích học tập thì không được tiếp tục nhận học bổng. Quỹ Khuyến học sẽ xét chọn sinh viên khác thay thế, nếu hội đủ điều kiện theo quy định nêu trên và phải cùng khóa học. Ưu tiên xét theo kết quả học tập chọn từ cao xuống thấp.

Tuy nhiên, năm học 2019-2020, Hội Khuyến học tỉnh sẽ xét, cấp tiếp học bổng cho số sinh viên đã được nhận học bổng Doãn Tới trong năm học 2018-2019, theo quy định sau:

- Nếu năm học 2018-2019, sinh viên đạt kết quả học tập loại Giỏi, rèn luyện loại Tốt sẽ được cấp học bổng theo định mức 10 triệu đồng/năm học (bằng với mức học bổng mới).

+ Nếu đạt loại Khá thì chỉ cấp 5 triệu đồng/năm học (theo mức cũ).

+ Nếu không giữ được thành tích học tập loại Khá thì không cấp.

Nội dung thông báo và mẫu đơn xin cấp học bồng, xin mời xem file đính kèm.
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ khuyến học An Giang

  In bài viết