tài trợ - học bổng

Triển khai học bổng Xổ số kiến thiết An Giang năm học 2017-2018
[ Cập nhật vào ngày (21/08/2017) ] - [ Số lần xem: 1291 ]

Căn cứ kế hoạch số 367/KH.XS ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, về kế hoạch cấp phát học bổng năm học 2017-2018, Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo việc triển khai học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường phổ thông, trung cấp, Cao Đẳng, Đại học như sau....


Đối tượng:

Học sinh, sinh viên An Giang còn đang học tại các trường phổ thông, Trung cấp, Cao đẵng (TC Kinh tế - Kỹ thuật; Cao đẳng Y Tế An Giang; Cao đẳng nghề An Giang), Đại học trong tỉnh và sinh viên An Giang đang học tại các trường Đại học công lập trong và ngoài tỉnh năm học 2017-2018...

Xin mời xem tập tin đính kèm
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết