tài trợ - học bổng

Thông báo danh sách sinh viên ngoài tỉnh An Giang nhận học bổng XSKT An Giang đợt I - Năm học 2019-2020
[ Cập nhật vào ngày (13/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1122 ]

Thông báo danh sách sinh viên ngoài tỉnh được nhận học bổng XSKT An Giang đợt I - Năm học 2019-2020 và tổ chức lễ trao học bổng vào ngày 01/12/2019 tại trường Đại học An Giang.


Thông báo danh sách sinh viên ngoài tỉnh được nhận học bổng XSKT An Giang đợt I - Năm học 2019-2020 và tổ chức lễ trao học bổng vào ngày 01/12/2019 tại trường Đại học An Giang.

Xin mời xem file đính kèm.
Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết