mÔ HÌNH - gương sáng

NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC
[ Cập nhật vào ngày (23/05/2017) ] - [ Số lần xem: 1422 ]

Việc bỏ tiền tiết kiệm được trong tiêu xài thường ngày vào một con heo đất, một ống tre, một hộp rỗng, tích lũy dần… để đến một lúc nào đó có chuyện cần xài hoặc đủ để mua sắm, chi dùng cho việc gì thì khui ra sử dụng, là một việc làm thông thường của người Việt Nam nói riêng, các dân tộc phương đông nói chung. Việc này có người gọi là “nuôi heo đất” có người gọi là “bỏ ống”… Có thể nói, “nuôi heo đất” hay “bỏ ống”… là một nét sinh hoạt truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Từ xưa, ông bà ta đã có câu “Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”.


Nuôi heo đất khuyến học cũng là việc làm như thế. Chỉ có khác biệt là đồng tiền thu được khi khui heo đất được dùng cho hoạt động khuyến học, cho công tác khuyến học, bao gồm khuyến học trong gia đình, khuyến học trong dòng họ, khuyến học trong trường học, khuyến học trong cộng đồng (khóm, ấp, tổ an ninh khuyến học), …

Ngày nay, việc tổ chức nuôi heo đất khuyến học là nhằm động viên các trường học, các học sinh, các hội viên hội Khuyến học, các hội viên hội Liên hiệp Phụ nữ, các đoàn viên Thanh niên cộng sản… phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo ra nguồn quỹ để chăm lo cho công tác khuyến học, đó chính là quỹ Khuyến học. Vả lại, việc làm này hoàn toàn phù hợp với lời dạy, với tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đang học tập và làm theo.

Đất nước ta đang ngày càng phát triển, đang tiến lên, đời sống xã hội đang khá lên từng ngày, theo đó đời sống của tuyệt đại bộ phận nhân dân cũng được cải thiện, nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn có những hoàn cảnh, những gia đình, những trẻ em nghèo, rất khó khăn do rủi ro, do bệnh tật, do tai biến trong lao động, do neo đơn, do thất bại trong làm ăn của gia đình… cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhất là đối với trẻ em.

Hội Khuyến học ra đời để cùng với Nhà nước, với xã hội chăm lo sự học, tạo sự bình đẳng trong học tập cho trẻ em nghèo. Tất nhiên không chỉ có thế. Trong khuyến học có khuyến tài, tức là phải có nguồn quỹ để khen thưởng, kích thích, khuyến khích phát triển tài năng không phân biệt giàu nghèo. Ngoài ra còn công tác khuyến học dành cho người lớn đi học… Do đó, quỹ khuyến học ra đời cùng hội khuyến học như người em song sinh và quỹ khuyến học cũng phải ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của hội khuyến học các cấp. Một con đường phát triển quỹ khuyến học mạnh mẽ, nhất là ở cơ sở, là phát động phong trào nuôi heo đất khuyến học.

Nuôi heo đất khuyến học có thể nuôi trong trường học và nuôi theo từng gia đình hội viên (hội khuyến học, hội liên hiệp phụ nữ… ), đoàn viên thanh niên.

Trong từng trường học, tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng, có thể phát động nuôi heo đất khuyến học ở từng lớp, từng khối lớp hay toàn trường. Việc này cần có sự hỗ trợ, phối hợp của tổ chức Đoàn trường học. Việc nuôi heo đất khuyến học trong trường học nhằm giáo dục học sinh tinh thần tiết kiệm, tình cảm tương thân, tương ái, giúp đỡ bạn nghèo vượt khó học tập. Việc nuôi heo đất ở từng lớp, trong giờ sinh hoạt lớp hàng tuần các em cho heo ăn. Heo được khui hàng tháng hoặc cuối học kỳ hoặc cuối năm học để kịp thời giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn, khen thưởng, khuyến khích học sinh nhiều tiến bộ hoặc học tập giỏi, xuất sắc hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết cho lớp… Nét nổi bật phong trào này là giáo dục học sinh biết tính toán chi tiêu số tiền tiết kiệm được (từ khui con heo đất) một cách hợp lý. Dưới sự giám sát, hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm, tự học sinh quyết định chọn bạn học trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi để xét cấp học bổng hoặc khen thưởng…

Hình thức thứ hai là phát động nuôi heo đất khuyến học trong cộng đồng (khóm ấp, tổ an ninh khuyến học) hoặc trong dòng họ. Có thể phát động mỗi hội viên (hội Khuyến học, hội Liên hiệp phụ nữ), đoàn viên Thanh niên cộng sản hoặc mỗi gia đình hiếu học trong cộng đồng, dòng họ nuôi một con heo đất khuyến học. Hàng ngày, trong tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, mỗi hội viên, đoàn viên hoặc mỗi gia đình hiếu học bỏ vào heo đất 1 ngàn đồng đến 2 ngàn đồng. Nếu cứ đều đặn như thế, sau một năm, khi khui heo đất, mỗi gia đình hội viên, đoàn viên, mỗi gia đình hiếu học sẽ tích lũy được khoảng 500 ngàn đồng. Hàng năm chúng ta sẽ khui heo đất khuyến học đồng loạt trong tháng 8, tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục. Có thể gom tiền lại theo từng cộng đồng, từng dòng họ chúng ta sẽ có một nguồn quỹ khuyến học rất lớn, đủ để lo toan, chăm sóc cho mọi gia đình trong cộng đồng, dòng họ kể cả các gia đình nghèo, gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng, dòng họ.

Hội Khuyến học tỉnh sẽ bàn bạc cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để có kế hoạch liên tịch về vấn đề này.

      
Đặng Hoài Dũng Theo VP_HKH

  In bài viết