mÔ HÌNH - gương sáng

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ NHƠN MỸ, HUYỆN CHỢ MỚI, NĂM 2015
[ Cập nhật vào ngày (30/05/2017) ] - [ Số lần xem: 792 ]

Xã Nhơn Mỹ nằm ở bờ đông sông Hậu, thuộc cù lao Ông Chưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Toàn xã có 6724 hộ, với 26.644 dân, hầu hết người dân có đạo, chủ yếu là đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) và Thiên Chúa giáo. Đây là một xã có nền kinh tế phát triển khá toàn diện, ngoài nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở đây khá mạnh, thương mại, dịch vụ cũng phát triển. Trong toàn xã có một chi hội doanh nghiệp, có 5 trường học (1 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS), 11 ấp, 1 ngôi đình thần, 1 Ban trị sự PGHH xã, 1 nhà thờ Thiên chúa giáo, nhiều dòng họ hiếu học, … tất cả đều lập được chi HKH hoạt động mạnh và đều.


Năm 2015, HKH xã kết nạp thêm 648 hội viên, đưa tổng số hội viên đạt 2304 người, tỉ lệ hội viên đạt gần 8,2% dân số, công nhận thêm 137 gia đình hiếu học, tổng số gia đình hiếu học được công nhận là 2610, phát triển thêm 1 chi HKH tổ tự quản và 2 chi HKH dòng họ, đưa tổng số chi HKH trực thuộc HKH xã Nhơn Mỹ là 44 chi hội (11 chi hội ấp, 5 chi hội trường học, 21 chi hội dòng họ, 3 chi hội tôn giáo, 1 chi hội doanh nghiệp và 3 chi hội tổ tự quản) và 8 ban khuyến học (UBMTTQ xã, Trạm y tế, Công an xã, Xã đội, Hội nông dân xã, Hội LHPN xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Hội Cựu chiến binh xã).

Hoạt động của HKH xã và 11 chi HKH ấp:

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng phối hợp hổ trợ HKH, các đoàn thể và 11 chi HKH ấp đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp số tiền 284.957.000đ (có số tiền mặt gữi tiết kiệm là 80 triệu đồng).

Vận động học sinh bỏ học trở lại trường là 21 em.

Trong đó, HKH xã đã kết hợp với chi HKH 11 ấp vận động số tiền 25.260.000đ để thực hiện cấp phát quà tiếp bước đến trường cho 175 học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo 3 trường tiểu học, mỗi em 100.000đ và 10 quyển vở. Các chi HKH ấp bảo trợ cho 14 học sinh tiểu học, mỗi em 900.000đ/năm, tổng cộng 12.600.000đ.

HKH xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 trường trong xã mua Bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, góp phần nâng tỉ tệ mua Bảo hiểm y tế: THCS Nhơn Mỹ: 98,85%; Tiểu học A Nhơn Mỹ: 94,15%; Tiểu học B Nhơn Mỹ: 99,41%; Tiểu học C Nhơn Mỹ: 98,5%.

HKH xã cũng  đã tổ chức lễ tuyên dương cho 93 học sinh đỗ đại học-cao đẳng, vinh danh 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ (năm 2014 tuyên dương 48 học sinh đỗ ĐH-CĐ, 13 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I), số tiền 38.929.000đ.

Hoạt động của chi HKH 5 trường:

Chi HKH ở 5 trường vận động quỹ khuyến học:

          + THCS Nhơn Mỹ                   61.200.000đ

          + Tiểu học A Nhơn Mỹ         108. 223.000đ

          + Tiểu học B Nhơn Mỹ            75.843.000đ

          + Tiểu học C Nhơn Mỹ            51.090.000đ

          + Mẫu giáo Nhơn Mỹ              33.686.000đ

                   Cộng chung được        330.042.000đ

Số tiền trên đã cấp học bổng, trợ cấp khó khăn cho học sinh nghèo, phát thưởng cuối năm học, mua Bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, tu sửa cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học, lát gạch men 2 phòng học trường mẫu giáo.

Hoạt động của chi HKH gắn với tôn giáo, cơ sở thờ tự, Chi HKH doanh nghiệp, 3 chi HKH của Tổ tự quản:

HKH xã đã kết hợp các chi HKH Ban Trị sự PGHH xã, Giáo xứ Nhơn Mỹ, Ban Tế tự đình Nhơn An, chi HKH doanh nghiệp Nguyễn Thành Thu, 3 chi HKH của 7 Tổ tự quản… vận động tổng số tiền là 128.178.000đ. Số tiền này đã phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trợ cấp khó khăn cho học sinh nghèo, phát thưởng cho học sinh khá giỏi của các chi HKH.

Hoạt động của 21 chi HKH dòng họ:

HKH xã đã kết hợp 21 chi HKH dòng họ vận động quỹ khuyến học của mỗi dòng họ để trợ cấp khó khăn, cấp học bổng và phát thưởng cho học sinh trong dòng họ. Tổng số tiền được 135.501.000đ.

Tổng số tiền HKH xã và các chi HKH trực thuộc vận động năm 2015 là 878.678.000đ (trong đó có 80 triệu đồng tồn quỹ từ năm trước), đã chi 742.111.000đ, còn tồn quỹ 136.567.000đ (Quỹ KH xã tồn quỹ 83.268.000, các chi hội tồn quỹ 52.299.000).

Nhờ số tiền vận động này, HKH xã đã làm được nhiều việc như đã kể, góp phần ngăn chặn đáng kể tình trạng học sinh bỏ học vì nghèo, số lượng học sinh giỏi, thi đỗ ĐH-CĐ tăng lên nhanh, góp phần đào tạo nhân tài cho xã và cho đất nước. Từ đó tạo nên sự tin tưởng sâu sắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã.
Đặng Hoài Dũng Theo VP_HKH

  In bài viết