tin tức - sự kiện

HKH TP Long Xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ HKH cơ sở.
[ Cập nhật vào ngày (13/09/2017) ] - [ Số lần xem: 213 ]

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội Khuyến học TP Long Xuyên đã tổ chức lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Hội Khuyến học cho cán bộ hội cơ sở. Đến dự có ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch HKH tỉnh An Giang.


Trong những năm vừa qua HKH các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội về mọi mặt, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng công tác phát triển cơ sở Hội và hội viên. Hội cũng luôn quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ khuyến học, từ đầu năm đến nay Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã mở 24 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho gần 3.000 cán bộ Hội Khuyến học cơ sở xã, phường, thị trấn, ban Khuyến học cơ quan; Chi hội khóm ấp và trường học… Các lớp tập huấn tại huyện, thị, thành phố đã được Hội Khuyến học tỉnh trực tiếp quan tâm triển khai, hướng dẫn như: Thực hiện việc xây dựng các mô hình học tập; Bộ Tiêu chí đánh giá xếp loại các mô hình học tập; Thông tư số 44 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã; Công tác thi đua-khen thưởng, nghiệp vụ văn phòng Hội; Công tác phát triển, quản lý hội viên khuyến học; Công tác xây dựng, quản lý sử dụng các quỹ Hội.

  

Thông qua việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đã giúp cho cán bộ khuyến học cơ sở nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp, kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội. Từ đó, mỗi cán bộ khuyến học cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp tích cực cho phong trào khuyến học và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.
Hoàng Minh Trung Theo HKH An Giang

  In bài viết