tin tức - sự kiện

Hướng dẫn kỷ niệm 22 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, và “Ngày Khuyến học Việt Nam” 02/10/2018.
[ Cập nhật vào ngày (21/09/2018) ] - [ Số lần xem: 92 ]

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Hội Khuyến học Việt Nam ban hành hướng dẫn số 233/CV-KHVN, Về việc kỷ niệm 22 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, và “Ngày Khuyến học Việt Nam” 02/10/2018...


       I. Ở Trung ương:

       Lãnh đạo Trung ương Hội sẽ có bài đăng trên các báo của Trung ương và Hà Nội, Báo Khuyến học và Dân trí, Báo Điện tử Dân trí, Trang Thông tin điện tử của Trung ương Hội. Đề nghị Đài THVN phát lại phim tài liệu “Những con đường khuyến học”. 

       II. Đối với Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố:

         Tùy tình hình thực tế của địa phương để định ra hình thức và thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm vào dịp Ngày thành lập Hội và “Ngày Khuyến học Việt Nam”.

       III. Nội dung tuyên truyền

        1- Tập trung vào chủ đề Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: Quá trình xây dựng tổ chức và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam nói chung và Hội Khuyến học địa phương nói riêng, trong đó có công tác phát triển Hội trong các trường Đại học và cao đẳng chuyên nghiệp; Vai trò của trường Đại học với việc học tập suốt đời của người lớn; Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Kết quả các phong trào do Hội phát động; Vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong việc phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể (nêu kết quả các Chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết); Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp....

Xin mời xem file đính kèm:
Tập tin đính kèm

     69_cv233.pdf

Hoàng Minh Trung Theo HKHVN

  In bài viết