VĂN BẢN MỚI

Quyết định 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng XHHT tỉnh An Giang năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (03/05/2019) ] - [ Số lần xem: 500 ]

Ngày 17 tháng 4 năm 2019 UBND tỉnh An Giang đã ban hành QĐ số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng XHHT tỉnh An Giang năm 2019.


Quyết định 846/QĐ-UBND và kế hoạch số 41/KH-GDDĐT

Xin mời xem file đính kèm

 
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo Văn Phòng HKH An Giang

  In bài viết