VĂN BẢN MỚI

Bộ tiêu chí đánh giá Xây dựng Xã hội học tập - HKH Việt Nam
[ Cập nhật vào ngày (24/04/2017) ] - [ Số lần xem: 336 ]


“Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020

Nội dung chi tiết xem File đính kèm
Admin Theo HKH-VN

  In bài viết