tài trợ - học bổng

Triển khai Quỹ học bổng Khuyến học An Giang năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (06/11/2018) ] - [ Số lần xem: 962 ]

Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh


Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh. Quỹ Khuyến học An Giang triển khai văn bản hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xét cấp học bổng Khuyến học An Giang năm học 2018-2019...

Xin mời xem File đính kèm (Kế hoạch và mẫu đơn)

 

 
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết