tài trợ - học bổng

Quyết định cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (21/11/2018) ] - [ Số lần xem: 981 ]

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Quỹ Khuyến học An Giang ra Quyết định số 123/QĐ-QKH về việc cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường đại học.


Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Quỹ Khuyến học An Giang ra Quyết định số 123/QĐ-QKH về việc cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang năm học 2018-2019 cho 19 sinh viên các trường đại học mỗi suất học bổng trị giá 6.000.000đ, tổng giá trị trao học bổng lần này là 114.000.000đ từ nguồn Quỹ Khuyến học An Giang.

Các em có tên trong danh sách có mặt lúc 7h30 ngày 25/11/2018  tại Hội Trường 300A Đại học An Giang để nhận học bổng.

Xin mời xem Quyết định và danh sách file đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết