tài trợ - học bổng

Thông báo cấp phát học bổng XSKT An Giang đợt 2 năm học 2017-2018.
[ Cập nhật vào ngày (14/05/2018) ] - [ Số lần xem: 729 ]

Thông báo 54/TB-QKH (kèm danh sách) ngày 9/5/2-18 về việc cấp phát học bổng XSKT An Giang đợt 2 năm học 2017-2018 cho Sinh viên ngoài tỉnh.


Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học An Giang và sự đồng ý của Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang, Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo đến sinh viên đang học tại các trường đại học Ngoài tỉnh về kết quả cấp phát học bổng XSKT AN Giang đợt 2 năm học 2017-2018 được biết.
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết