Giới thiệu

Hội Khuyến học tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ.UB.TC ngày 17/4/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Đến tháng 9 năm 2002, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ I đã được tổ chức, đánh dấu sự ra đời chính thức của Hội khuyến học tỉnh.

Từ ngày thành lập đến nay, qua 03 lần Đại hội với rất nhiều biến đổi, Hội khuyến học các cấp đã không ngừng phấn đấu để trưởng thành và phát triển trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng không ít những khó khăn của một tổ chức xã hội, hiệu quả hoạt động khuyến học khuyến tài đã thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tổ chức Hội đã được thành lập và phủ kín ở 04 cấp tỉnh, huyện, xã, khóm ấp và trường học; bước đầu thành lập ban khuyến học trong cơ quan, đơn vị và cơ sở tôn giáo. Đề án “Củng cố tổ chức và hoạt động Hội khuyến học tỉnh AG giai đoạn 2011 – 1015” được triển khai thực hiện đã làm tăng thêm điều kiện thuận lợi cho việc củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Hội ở các cấp. Từ đó đến nay, Hội khuyến học ở cấp tỉnh và 11 Huyện thị thành ổn định, có được biên chế, có được những cán bộ chuyên trách tâm huyết và hoạt động lâu dài, có kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hội khuyến học cấp xã được rà soát và xác lập tư cách pháp nhân, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh, gọn. Các chi hội khóm ấp, trường học tuy mới được hình thành và đi vào hoạt động, nhưng đã đạt được những hiệu quả ban đầu.

Công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác  khuyến học, khuyến tài đã góp phần làm chuyển biến nhận thức xã hội về giáo dục, về xây dựng xã hội học tập, tạo thuận lợi lớn cho việc chung tay chung sức cùng chăm lo cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Những năm qua, Hội khuyến học đã cùng với Sở GD-ĐT và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và tổng kết việc  thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh An Giang về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối họp và tranh thủ sự đồng thuận với Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, hệ thống truyền thanh của Huyện, Tạp chí Thông tin tư tưởng của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, trang Webite của MTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục đào tạo. . . thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động khuyến tài, nêu gương tốt về học tập của học sinh và sinh viên, của gia đình, dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học, của các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho quỹ khuyến học v.v…

Về hoạt động khuyến học ngoài nhà trường, Hội khuyến học cơ sở đã tham gia cùng với các đoàn thể vận động hàng ngàn trẻ em 6 tuổi vào lớp 1,  học sinh bỏ học trở lại lớp, hỗ trợ hàng vạn HS-SV nghèo vượt khó đến trường; vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền bạc, vật chất cùng nhà nước sửa chữa trường lớp, mua sắm bổ sung thiết bị dụng cụ phục vụ dạy và học.

Cuộc vận động xây dựng GĐHT đã được Hội khuyến cấp chú ý triển khai ngay từ khi mới thành lập Hội. Những năm gần đây, cuộc vận động nầy được lồng ghép với cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC”, việc bình chọn, công nhận GĐHT được phối họp với Ban công tác Mặt trận ở khóm ấp.

Việc mở rộng liên kết, phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện khá tốt kể từ khi có đề án 01, trong đó đáng chú ý là đã  ký kết phối hợp hoạt động với ngành Giáo dục – Đào tạo, với Ban Dân vận, BTT.UBMTTQVN tỉnh AG và các tổ chức Đoàn thể, Ban Tuyên Giáo TU, Sở Văn hóa – Thể dục - Thể thao, Sở Thông tin truyền thông, Sở LĐTB và XH v.v…bước đầu tạo ra một lực lượng xã hội cùng  tham gia vào công tác khuyến học khuyến tài.

Vận động Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Quỹ khuyến học các cấp hàng năm tiếp nhận bằng tiền và hiện vật quy ra tiền từ 15 đến 22 tỷ. Bằng nguồn vận động trên,  hằng năm HKH các cấp đã cấp học bổng, trợ cấp khó khăn, khen thưởng cho hàng ngàn lượt HS-SV; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo như: đã xây dựng 03 trường mẫu giáo, 05 căn nhà công vụ cho giáo viên, cấp hàng ngàn xe đạp cho HS nghèo ở xa trường học, hằng trăm triệu đồng mua sách giáo khoa và hàng trăm máy vi tính tặng các trường học.

Chương trình “Tiếp bước đến trường” là một hoạt động mới đã tạo được dấu ấn trong toàn xã hội, nhằm hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo cho học sinh con em của hộ nghèo và cận nghèo, học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đầu năm học mới, tạo điều kiện cho học sinh được đến trường, không bỏ học vì gia cảnh nghèo khó.

Cùng đồng hành với Hội khuyến học trong công tác chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo nhiều cơ quan đoàn thể trong tỉnh cũng đã hình thành các nguồn học bổng như : Học bổng y tế Nguyễn văn Hưởng của Tỉnh đoàn; Học bổng vì nữ sinh nghèo của Hội LHPN tỉnh; Học bổng Tôn Đức Thắng dành cho con em cán bộ công chức nghèo của LĐLĐ tỉnh; ATV tiếp bước đến trường của Đài Phát thanh truyền hình An Giang; Học bổng “Cô Năm Hoa”của Báo An Giang, chương trình “Một phút gọi thêm - một trang vở cho học sinh nghèo” của Mobifone An Giang...

* Các hình thức khen thưởng :

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013.

- 07 cờ thi đua xuất sắc của Hội khuyến học Việt nam.

- 03 cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh tặng.

- Nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục đào tạo, UBND, UBMTTQVN  tỉnh..

Hội Khuyến học An Giang

Đang cập nhật

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020