Tin tiêu điểm

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy về thực hiện kết luận ...

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy thực hiện kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang năm 2019

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang năm 2019

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang quí IV/2019

Báo cáo quỹ khuyến học An Giang quí IV/2019

Thông báo danh sách sinh viên ngoài tỉnh An Giang nhận học bổng XSKT ...

Thông báo danh sách sinh viên ngoài tỉnh được nhận học bổng XSKT An Giang đợt I - Năm học 2019-2020 và tổ chức lễ trao học bổng vào ngày 01/12/2019 tại trường Đại học An Giang.

Tài trợ - Học bổng
Văn bản mới
Mô hình - Gương sáng

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020

Thư viện Hình ảnh