Tin tiêu điểm

Thông báo cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019

Ngày 17/12/2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo Sinh viên được tái cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019

Quyết định cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang 2018-2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 Quỹ Khuyến học An Giang ra Quyết định số 123/QĐ-QKH về việc cấp học bổng Quỹ Khuyến học An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường đại học.

Thông báo về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học ...

Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trong và ngoài tỉnh.

Triển khai Quỹ học bổng Khuyến học An Giang năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh

Tài trợ - Học bổng
Văn bản mới
Mô hình - Gương sáng

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020

Thư viện Hình ảnh