LIÊN HỆ

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 05 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.

SỐ TÀI KHOẢN CƠ QUAN

1. TÀI KHOẢN HỘI KHUYẾN HỌC (KHO BẠC NHÀ NƯỚC): 9523.2.1034843

2. TÀI KHOẢN QUỸ KHUYẾN HỌC AN GIANG:

2.1. NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG AN GIANG: 102.010.000.323.118

2.2. NGÂN HÀNG AGRIBANK AN GIANG: 670.020.100.4314

Điện thoại: 02963.952790 - 02963.605145

Email: hoikhuyenhoc@angiang.edu.vn

tin nổi bật


Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh An Giang lần III nhiệm kỳ 2015 2020