tài trợ - học bổng

Báo cáo tổng hợp "Quà tiếp bước đến trường" năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (22/10/2018) ] - [ Số lần xem: 456 ]

Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã vận động và trao "Quà tiếp bước đến trường" cho 72.262 học sinh, sinh viên với tổng giá trị các phần quà là 16.180.134.250đ...


Năm học 2018-2019, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã vận động và trao "Quà tiếp bước đến trường" cho 72.262 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có động lực để bước vào năm học mới...

Xin mời xem File đính kèm.
Tập tin đính kèm

Hoàng Minh Trung Theo Văn Phòng HKH An Giang

  In bài viết