tài trợ - học bổng

Thông báo nhận học bổng XSKT An Giang đợt 2 năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (02/05/2019) ] - [ Số lần xem: 824 ]

Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo cho học sinh -sinh viên các trường trung cấp, Cao đẳng và đại học của tỉnh An Giang nhận học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2018-2019


Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo cho học sinh -sinh viên các trường trung cấp, Cao đẳng và đại học của tỉnh An Giang nhận học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2018-2019:

1. Các trường trung cấp và cao đẳng:

- Trường TC KTKT: 05 học sinh.

- Trường Cao đẳng Y tế: 03 sinh viên

- Trường Cao đẳng nghề: 29 sinh viên (02 khuyến tài; 27 khuyến học)

2. Trường Đại học An Giang: 105 sinh viên (Bảo trợ 02; Khuyến tài 08; Khuyến học: 95)

3. Đại học ngoài tỉnh: (ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Cần Thơ và các trường ĐH công lập TP HCM): 65 sinh viên (Bảo trợ 02; Khuyến tài 06; Khuyến học 57)

4. Học bổng Khiếm khuyết: 13 sinh viên

Nội dung cụ thể xin mời xem file đính kèm
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết