tài trợ - học bổng

Thông báo kết quả xét cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II (2019-2020)
[ Cập nhật vào ngày (08/05/2020) ] - [ Số lần xem: 706 ]

Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học An Giang đã xét, cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II (2019-2020) cho học sinh, sinh viên tỉnh An Giang.


Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học An Giang đã xét, cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II (2019-2020) cho học sinh, sinh viên tỉnh An Giang.

Mời xem File đính kèm
Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết