XÃ HỘI HỌC TẬP

Xã Phú Hiệp, Phú Tân ra mắt Chi hội Khuyến học dòng họ Huỳnh
[ Cập nhật vào ngày (05/09/2017) ] - [ Số lần xem: 147 ]

Nhằm khuyến khích động viên con cháu trong dòng tộc thi đua học tập tốt, phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tại ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Khuyến học dòng họ Huỳnh. Đây là dòng họ hiếu học - Chi hội khuyến học đầu tiên trên địa bàn xã Phú Hiệp.


Chi hội khuyến học dòng Huỳnh, được thành lập với 08 thành viên, bà Huỳnh Thị Xăng - được bầu chọn làm Chi hội trưởng. Chi hội đã xây dựng quy ước quy chế và đi vào hoạt động từ năm 2017. Ban điều hành dòng họ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài nhằm vận động các gia đình trong dòng họ ai cũng có tinh thần hiếu học, mỗi gia đình trở thành gia đình hiếu học, gia đình văn hóa, khuyến khích con cháu nỗ lực vượt khó học tập tốt, rèn luyện trở thành người có ích trong gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, sẽ thành lập quỹ khuyến học dòng họ để hỗ trợ, giúp đỡ, khen thưởng động viên tinh thần cho các em các cháu có thành tích học tập tốt…

Chi hội thường xuyên giáo dục các thành viên trong dòng họ nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của việc học; động viên, khuyến khích mỗi gia đình trong dòng học phấn đấu học tập có hạnh kiểm tốt, học lực từ khá trở lên và không để con cháu bỏ học giữa chừng. Song song đó, mỗi hộ gia đình chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, tạo điều kiện chăm lo việc học của con cháu tiến bộ, thành đạt; phấn đấu hàng năm đạt 100% gia đình hiếu học và được công nhận dòng họ hiếu học; vận động thành lập và quản lý tốt quỹ khuyến học dòng họ để khen thưởng, động viên phong trào khuyến học, khuyến tài trong dòng họ và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học suốt đời.

Chi hội khuyến học dòng Huỳnh là Chi hội Khuyến học đầu tiên của xã Phú Hiệp, đây sẽ là cơ sở, điều kiện để xã Phú Hiệp phát triển nâng chất thêm nhiều Chi hội khuyến học – dòng họ hiếu học khác trên địa bàn. Đồng thời, đó chính là tấm gương cho các gia đình dòng họ khác học tập và noi theo gương hiếu học của dòng họ Huỳnh./.
Ngọc Tuyến Theo HKH An Giang

  In bài viết