VĂN BẢN MỚI

Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
[ Cập nhật vào ngày (25/06/2018) ] - [ Số lần xem: 411 ]

Thực hiện Công văn số 4618 - CV/BTGTW ngày 19/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sao gửi Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng; đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.


Xin mời xem Link đính kèm

 http://tuyengiaoangiang.vn/van-ban-tuyen-giao/van-ban-moi/6377-cong-van-cung-cap-tai-lieu-tuyen-truyen-ve-luat-an-ninh-mang
Hoàng Minh Trung Theo http://tuyengiaoangiang.vn/

  In bài viết