tài trợ - học bổng

Thông báo về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (11/11/2018) ] - [ Số lần xem: 1242 ]

Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trong và ngoài tỉnh.


Ngày 6 tháng 11 năm 2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo 178 về việc câp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019 cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học trong và ngoài tỉnh.

Xinh mời xem File đính kèm

1. Sinh viên các trường Cao đẳng - Đại học trong tỉnh (QĐ 103-105)

2. Sinh viên Đại học ngoài tỉnh (TB-QĐ 106)
Hoàng Minh Trung Theo Hội Khuyến học An Giang

  In bài viết