tài trợ - học bổng

Thông báo cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019
[ Cập nhật vào ngày (17/12/2018) ] - [ Số lần xem: 765 ]

Ngày 17/12/2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo Sinh viên được tái cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019


Ngày 17/12/2018 Hội Khuyến học tỉnh An Giang ra thông báo số 204/TB-HKH về việc Sinh viên được tái cấp học bổng Doãn Tới năm học 2018-2019, qua đó quyết định tái cấp cho 18 sinh viên Đại học (10 ĐH ngoài tỉnh; 08 ĐH An Giang) và 03 sinh viên trường Cao đẳng nghề với tổng số tiền 99.000.000 VND

Nội dung chi tiết, xin mời xem file đính kèm.
Hoàng Minh Trung Theo Quỹ Khuyến học An Giang

  In bài viết